کاربرد نانو پوشش های سخت و مقاوم در صنایع و ماشین آلات نساجی

دی ۲۹, ۱۴۰۰توسط مدیر سایت0
nasaji3.jpg

فنــاوری نانو بــه تکنیــک طراحی، توصیــف، تولیــد و کاربرد ســاختار، ابزار و سیســتمها در مقیــاس نانو اطلاق میشــود. این فنــاوری با کنترل ابعاد و ســاختار ماده در دامنــه 1 تا 100 نانومتر ویژگیهــای جدید و بینظیری را به ماده میدهد. امروزه فناوری نانو کاربردهای گستردهای در صنایع و ماشینآلات نساجی یافته است که به دلیل ارائه راهحلهای جدید و پیشرفته جهت افزایش کیفیــت محصولات و بهبود راندمان ماشــینآلات بســیار مورد توجه میباشــد. از اینرو این نوشتار صرفا به کاربردهای «فناوری نانوپوشش در صنایع و ماشینآلات نساجی» معطوف شده است. بهعنوان مثال قطعات ماشــینهای بافندگــی تاریپودی، حلقوی پودی و ریســندگی مانند تســمه، چرخ و گیرههــای راپیر، انواع سوزنها، رینگها و شیطانکها نیازمند نانوپوششها هستند. بیش از یکصد سال است که از عملیات سطحی و استحکامبخشی موضعی ســطح، به عنوان راهکاری عملی جهت بهبود عملکرد و افزایش عمر قطعات اســتفاده میشــود. در دو دهه اخیر با ظهور فناوریهای نوین، فرآیندهای ســنتی گذشــته، یا بــا این فناوری تکمیل و اصلاح شده و یا اینکه جایگزین مناسبی برای آنها معرفی شده است. برای مثال سختی و مقاومت سایشی پایین، زبری سطح بالا و مضرات زیســت محیطی، در فرآیند آبکاری کروم سخت، از جمله معایب این روش است. ضمن اینکه بهبود خواص سطحی حاصل از روشهای نوین بسیار بیشتر از فرآیندهای سنتی است. حفظ، نگهداری و تعمیرات قطعات و ماشینآلات صنایع نساجی در برابر ســایش، خوردگــی و مقاومت به ضربــه از جمله موارد مهم و قابل توجه میباشــند. در سالهای اخیر با گسترش فناوری نانو، شــرکتهای بزرگ دنیا سعی در اســتفاده از این فناوری در بخشهای مختلف این صنایع از جمله تجهیزات داشته اند.

جهت دانلود مقاله بر روی این متن کلیک نمایید.

 

مدیر سایت


ثبت یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد فیلد های ضروری با * مارک شده اند


تماس

آدرس و تلفن:

ادرس: اصفهان شاهپور جدید خ جهادگران.
۰۳۱۳۳۸۷۷۰۲۰

www.ISFNASAJI.com

info@isfnasaji.com

لوکیشن

ما کجا هستیماطلاعات تماس با مدیریت

آقای علی اکبری: ۰۹۱۳۲۱۲۴۷۱۵


در تماس باشید

فعالیت های ما:

قطعات ماشین آلات نساجی خود را در سایت و شبکه های اجتماعی ما بجویید.